Ranking wód mineralnych

użyteczność wód butelkowanych pod kątem zapotrzebowania na minerały

Doskonała strona na temat zapotrzebowania i znaczenia poszczególnych minerałów dla człowieka (dane według National Academy of Sciences, Food and Nutrition Board, USA)

Rola magnezu w organizmie człowieka (dzienne zapotrzebowanie 300-400 mg) - źródło wikipedia

Zapotrzebowanie i znaczenie biologiczne magnezu - źródło wikipedia

Ciekawy artykuł na temat roli litu (ang.) rola litu

Wpływ składników mineralnych rozpuszczonych w wodzie pitnej na organizm człowieka. Derkowska–Sitarz, Adamczyk–Lorenc (2008) Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej wpływ składników mineralnych rozpuszczonych w wodzie pitnej

Źródlana, mineralna czy kranówka? Kilka słów o wodzie.

Test wód mineralnych i źródlanych według PRO-TEST: Nr 12 (116) 2011

Portal "Woda dla zdrowia".

Film dokumentalny "Biznes w butelce" ang. Tapped (2009) - dokument dotyczący producentów wody butelkowej w USA (wiekszość z nich działa także w Polsce, np. Nestle, Coca-cola) zwracający uwagę nie tylko na skład mineralny wody, jej pochodzenie, ale także omawiający wpływ fenomoenu wody butelkowej na środowisko naturalne, które zaśmiecane jest miliardami plastikowych butelek .

Diduch, M. Wpływ wybranych czynników na skład wód butelkowych (Rozprawa doktorska, 2015) - zawiera m.in. rozbudowane porównanie składu wody w zależności czy woda była przechowywana w opakowaniu szklanym czy plastikowym